Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

  • Καθαρισμός και στίλβωση δοντιών
  • Συμβατική θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας
  • Εξαγωγές δοντιών
  • Εμφράξεις με σύνθετη ρητίνη, ανασυστάσεις δοντιών (σφραγίσματα)
  • Ενδοδοντικές θεραπείες με χρήση εντοπιστή ακρορριζίου (απονευρώσεις)
  • Ακίνητη προσθετική (στεφάνες, γέφυρες)
  • Κινητή Προσθετική (μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες)
  • Παιδοδοντία (sealants, προληπτικές εμφράξεις, φθορίωση)
  • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες
fotolia_22196141